E-ditional respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  Wij houden ons uiteraard aan de wettelijke voorschriften en andersoortige regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, dit is overeenkomstig de Wet Persoonsregistraties/Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Wij achten het bovendien van belang om u op de hoogte te stellen van onze diensten en de verwerking van uw (persoons-)gegevens. Het verzenden van uw gegevens via Internet of door uw online service provider maakt geen onderdeel uit van onze dienstverlening en wij kunnen geen controle uitoefenen op de veiligheid van de verzending met uitzondering van de verzending van uw creditcardgegevens: hiervoor maken wij gebruik van een technologie met veiligheidsfuncties. Met uw gegevens kunnen de diensten aan u geoptimaliseerd worden
 
Gebruik van cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de website bezoeker worden gezet. De informatie die door cookies wordt verzameld, kan voor functionele als analytische doeleinden worden gebruikt.
1. Voor functionele doeleinden worden cookies gebruikt om het inloggen op de webshop te vergemakkelijken of om uw instellingen en voorkeuren bij te kunnen houden.
2. Voor analytische doeleinden worden cookies gebruikt om de webshop te analyseren en om te meten hoeveel bezoeken de webshop krijgt. Daarnaast vereisen social media share knoppen cookies, om bij te houden hoe vaak een product is ‘gedeeld’ of ‘geliked’.  

Verwijderen en weigeren van cookies
Via de browser instellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.
Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Wijziging van deze Verklaring
E-ditional behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie Verklaring op de hoogte bent.

Deze Cookie Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 juni 2012.

Opslag van gegevens
Wanneer u zich aanmeldt als klant, worden uw basisgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betaalwijze en uw profielgegevens) opgeslagen op een speciale server. Door uw registratie staat u ons toe deze informatie te gebruiken om de interactie tussen gebruikers en de website van ons bedrijf te optimaliseren.

Wij kunnen het zoek- en bestelproces daardoor vereenvoudigen. Bovendien kunnen we de site zo met interessante functies blijven uitbreiden. Met behulp van persoonlijke informatie kunnen wij bijvoorbeeld het productaanbod afstemmen op uw wensen, corresponderen over uw bestelling of een e-mail nieuwsbrief sturen (indien u dat wenst).
Ook zullen wij van u uw persoonlijke gegevens verlangen indien u deelneemt aan een prijsvraag of een actie. Vanzelfsprekend worden deze gegevens dan ook uitsluitend aangewend voor de hiervoor beschreven doeleinden.
 
Veiligheid

Om uw veiligheid te garanderen worden uw gegevens strikt vertrouwelijk behandeld. Hierbij houdt E-ditional zich aan de voorwaarden gesteld in dit privacy beleid. Hierbij kunt u zelf de volgende richtlijnen in acht nemen:

- Houdt uw login en password strikt voor uzelf, zeker als er meerdere personen van uw computer gebruik maken;
- Controleert u altijd of u een orderbevestiging per email heeft ontvangen na uw bestelling;
 
Uw persoonlijke gegevens
We zullen uw persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Indien besloten wordt wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid, kunt u deze wijzigingen altijd terug vinden op deze pagina.

Wettelijk is vastgelegd dat u recht hebt op inzage van de door registratie vastgelegde persoonlijke gegevens. Wilt u van dit recht gebruik maken dan kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij de klantenservice info@E-ditional.nl. Al uw gegevens staan in principe ook vermeld op uw persoonlijke profielpagina, die de bezoeken is door in te loggen op onze website.

Recensies
Wij behouden het recht om door bezoekers gepubliceerde of beschikbaar gestelde informatie of recensies op de website te verwijderen indien deze niet binnen het beleidskader van ons bedrijf past.
 
Relaties met andere partijen

Deze website bevat links naar websites van andere partijen. Hierbij dragen wij geen verantwoording voor het privacy beleid, de inhoud van de betreffende website en enige andere voorwaarden van deze andere partijen.
Vragen over ons privacy beleid?
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan onze klantenservice. Uiteraard waarderen wij goede suggesties ten zeerste. Aarzel dus niet ons te vertellen op welke punten wij onze service kunnen verbeteren.

© 2024 E-ditional